Gl. Svebølle Forsamlingshus

Ordensreglement


Gammel Svebølle Forsamlingshus. 

Lejebetingelser for Gammel Svebølle forsamlingshus.

Lejer (skal være myndig), hæfter altid for skader og hærværk, i og omkring forsamlingshuset, i hele lejeperioden.

Lejeperioden for fest arrangementer, går fra kl. 7:00 morgen, til kl.7:00 den efterfølgende dag. ved 48 timer, fra kl. 12:00 dage før og 48 timer frem.

For foredrag/møder samt begravelse kaffe ifg. aftale.

Nøglen kan – hvis det er muligt – udleveres før mod et mergebyr.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at komme og besigtige festen.

Hvis der er 100 gæster eller derover til arrangementer, skal vedsendte Driftjournal ang. Brand udfyldes af lejer. Da det er lejer, der har det fulde ansvar ved evt. brand.


Ordensregler for Gammel Svebølle forsamlingshus.

Ophold må kun finde sted i de lejede lokaler.

Der må ikke kastes/smides med ris o.lign. Hvis dette alligevel sker, vil der om nødvendigt blive krævet betaling for slibning og lakering af gulve.

Søm, tegnestifter el. lign. må ikke anbringes på borde, stole, vægge eller loft.

Der må ikke bores, skrues eller sømmes i forbindelse med opsætning af æresport.

Overnatning er ikke tilladt i flg. Brandvedtægterne.

Lejeren bestemmer selv om der må ryges.


Anvendelse af huset – i øvrigt.

Du kan frit anvende husets lejede lokaler og faciliteter.

Du må selvfølgelig ikke fjerne effekter fra huset, men er velkommen til at medbringe supplerende køkkenservice, genstande og udsmykning.

Der kan lånes skelet til æresport af forsamlingshuset


Medbring selv.

Du skal selv medbringe håndsæbe, håndklæder, viskestykker, karklude, opvaskebørste, opvaskemiddel, affaldsposer, toiletpapir samt køkkenruller.

Du skal selv sørge for emballage til hjemtagning af madrester.

Mangler der noget af husets inventar, vil der blive opkrævet betaling ( se prisliste )


Forsikring.

Ituslået service skal erstattes (se priser)

Huset hæfter ikke for glemte eller forsvundne sager. Vi henstiller derfor, at I fjerner gaver o.lign samme aften, som festen holdes.

Vi har de lovpligtige forsikringer, men ansvarsforsikringen gælder ikke personer, som måtte komme til skade under udlejningen – herunder medhjælp i køkkenet ved servering m.v.


Gammel Svebølle Forsamlingshus.

Rengøring Lejeren selv skal sørge for.

Køkkenet:

Køkkenvask og køkkenborde skal være rengjorte.

Komfur og ovne rengøres.

Kaffemaskinen rengøres og slukkes efter brug.

Alt service afvaskes og stilles på plads.

Glas og bestik skal efter tørres.

Affald/flasker skal sorteres i containerne udenfor.

Fryser tømmes og rengøres.

Køleskabene tømmes og rengøres.


Generelt:

Borde og stole skal være rengjorte og anbragt som forefundet ved udlejningens påbegyndelse.

Gulvene i alle sale, køkken, trappe og i kælderen skal fejes.

Alt affald skal sorteres. Husk affald på toiletterne.

Alt lys slukkes efter brug.

Dørene lukkes til køkkenet og toiletterne.

Alle vinduer lukkes og yderdøre låses.


HUSK!! Gammel Svebølle Forsamlingshus drives af frivillige i lokalsamfundet. Udlejning af huset er ingen overskudsforretning, men medvirker til, at driften hænger nogenlunde sammen. Vi opfordrer derfor dig og dine gæster til at aflevere huset i samme stand, som I modtager det.


Gammel Svebølle Forsamlingshus.

BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS

For Gammel Svebølle forsamlingshus

VED BRAND OG RØGUDVIKLING

BRUG DIN VIDEN OG SUNDE FORNUFT – BEVAR ROEN!


1. RED MENNESKER

I tilfælde af brand eller røgudvikling - sørg for at alle personer kommer ud fra det berørte område og hen til samlingsstedet: Ved flagstangen

Hvis gange og arealer er spærret af røg, benyt da alternertive udgange såsom nødudgange m.v. – husk at BEVARE ROEN.


2. ALARMER

Benyt nærmeste telefon og ring 1 1 2 og sig at i skal bruge brandvæsen og evt. ambulance ved tilskadekomst

Svar kort på det alarmcentralen spørger om, få derefter fat på nogle af gæsterne og få dem til at hjælpe med at få alle ud til samlingsstedet (ved flagstangen)

Orienter ligeledes gæsterne i forsamlingshuset om situationen og om hvor der er udgange.


3. LUK DØRE OG VINDUER (LÅS IKKE)

Forhindre branden og røgen i at brede sig ved at lukke døre og vinduer ind til det lokale der brænder.

Sluk for ventilation, ud- og indsugnings system.

Afbryd evt. for strøm, musikanlæg m.v.


4. SLUK OM MULIGT BRANDEN/BEGRÆNS

Orienter dig/jer til daglig om hvor brandmateriellet er anbragt og hvordan det bruges.


5. MODTAG BRANDVÆSNET

– og forklar indsatslederen om følgende:


1. Er der personer i fare - er der nogle tilskadekomne

2. Er der personer i bygningen

3. Hvor brænder det

4. Adgangsveje til branden


Information:

Gl. Svebølle forsamlingshus

Gl. Svebøllevej 18

4470 Svebølle

Booking:


Holger Christensen

Tlf. 51742413

Udlejning af borde og stole:


Du har også mulighed for at leje borde og stole. Kontakt Holger Christensen for at høre nærmere.

Tlf. 51742413